MODERN

Vanaf  10 jaar.

Moderne dans is een podiumdans zonder vaststaand bewegingspatroon.

Het is een verzamelbegrip voor verschillende zeer individuele danstechnieken.

 

Bij de moderne dans dient het lichaam als 'instrument', als expressiemiddel.

Je leert om emoties om te zetten in beweging.

Je leert ook om samen een eigen choreografie te maken.

Moderne dans is ontstaan toen men op zoek ging naar andere vormen van bewegen.

Deze techniek van vrije expressie staat dan ook haaks op die van het klassiek ballet

met z'n strikte bewegingsvoorschriften.

 

Een ander aspect dat in de techniek (Martha Graham) duidelijk naar voren komt

is het contact van de danser met de grond.

De vloer wordt beschouwd als het landschap van de danser.

Vanuit deze filosofie worden veel bewegingen ook zittend of zelfs liggend uitgevoerd.